Στατιστικά ΚΙΝΟ ανά λήγοντα

  • Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ανά λήγοντα στις τελευταίες 180 κληρώσεις ΚΙΝΟ
  • Αν τοποθετήσουμε τους αριθμούς 1 έως 80 σε 8 γραμμές και 10 στήλες ξεχωρίζουν οι αριθμοί που ανήκουν σε κάθε λήγοντα (στήλες)
  • Σε καθένα από τους λήγοντες αντιστοιχούν δέκα αριθμοί
  • Ο αριθμός που κληρώνεται ως KINO BONUS εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα για να ξεχωρίζει
Κλήρωση Λ1 Λ2 Λ3 Λ4 Λ5 Λ6 Λ7 Λ8 Λ9 Λ0
813836
09:50
523,33,63,734435467,47,57,6728,58,689,19,29,3930
813835
09:45
11,41,712,22,424,54,6415,55,754667,7718,689,2940
813834
09:40
11,21,4122,7223445,25,457,27,778,6849,7910,50,60
813833
09:35
612,725314,24655627,47,6738,6819,29,59,6930,40,70
813832
09:30
41,712,7243,73646,36,667,178,4829,5910,40,50,70
813831
09:25
1,11,6152,7233,5314,344526,6617,677829,69,7940,50
813830
09:20
1,31,5122,724314,44267,17,7718,48,7819,5940,70,80
813829
09:15
21,3152,6243,634,34,743517,37,7758,689,29,3920,60
813828
09:10
21,31,512,22,723,13,23,334,34,447617,4718,28,5850
813827
09:05
11,61,71423,13,434,14,24,34,
64
6,26,765819,69,7910
813826
09:00
1,11,41,71127314,5415,556,16578,38,48,786930,60