Προτάσεις για το KINO

  • Πρωτότυπα στατιστικά για το ΚΙΝΟ
  • Προτάσεις για επιλογή αριθμών μέσω στατιστικής μελέτης
  • Δεν υπάρχουν προγνωστικά για τα αριθμοπαιχνίδια αλλά μέσω της στατιστικής οι πιθανότητες επιτυχίας πολλαπλασιάζονται
  • Ζεστοί και Κρύοι αριθμοί, Συνεχόμενες τριάδες, Παρόμοιοι αριθμοί για τα τυποποιημένα συστήματά σας
  • Στήστε καρτέρια με Συνεχόμενα, Αθροίσματα, Διαφορές, Παρόμιους αριθμούς, Παράξενες δεκάδες και Παράξενους λήγοντες

Ζεστοί - Κρύοι αριθμοί

Ζεστοί και Κρύοι αριθμοί για την επόμενη κλήρωση του ΚΙΝΟ. Παρουσίαση με χρώματα για 12, 25, 50, 100 κληρώσεις

Δυάδες αριθμών

Οι δυάδες με τις περισσότερες εμφανίσεις, τις λιγότερες και αυτές που καθυστερούν περισσότερο

Αθροισμα

Κληρώσεις με μικρά ή μεγάλα αθροίσματα και ενδιάμεσες τιμές που δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα

Πολλοί σε μία δεκάδα

Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΚΙΝΟ με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς στην ίδια δεκάδα

Συνεχόμενοι αριθμοί

Σε πάρα πολλές κληρώσεις ΚΙΝΟ υπήρχαν τρεις συνεχόμενοι αριθμοί ενώ μία κλήρωση είχε τέσσερις συνεχόμενους

Παρόμιοι αριθμοί

Κάποιοι αριθμοί έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πολλές κληρώσεις στις οποίες όλοι οι αριθμοί ήταν παρόμιοι

Διαφορά αριθμών

Υπάρχουν κληρώσεις στις οποίες ο μικρότερος αριθμός έχει διαφορά από τον μεγαλύτερο πιο κάτω από 10

Πολλοί σε ένα λήγοντα

Παράξενες / Ιδιαίτερες κληρώσεις ΚΙΝΟ με τουλάχιστον τρεις αριθμούς στον ίδιο λήγοντα